Wie zijn wij

WABP, WhatsApp Buurtpreventie, een veiligheidsinitiatief voor en door burgers


Er is een groeiend gevoel van onveiligheid de laatste jaren, niet alleen op Internationaal niveau, maar ook op Nationaal en zelfs Buurtniveau. Overheidsinstanties geven aan dat binnen de huidige participatiesamenleving ook de burger zelf een rol heeft om bij te dragen aan deze veiligheid. Wanneer je anno 2015 echter op zoek ging naar een (buurt)initiatief ten behoeve van de veiligheid, kwam je een enorme variëteit aan initiatieven tegen, zeer verschillend van doel, opzet en actieradius. Het buurtpreventielandschap verschilde van straat  tot straat, van gemeente tot gemeente. Er bestond geen uniforme beknopte handleiding tot de gewenste burgerinzet, maar ook geen samenhang tussen al deze initiatieven. Criminelen en anderen die weinig goeds in de zin hebben houden zich niet aan buurt of gemeentegrenzen, hoe kan dan een burgerinitiatief dat beperkt blijft tot straat of buurtniveau succesvol zijn?
Juni 2015 zijn wij, Stephanie Nap en Jan Niessen, gestart met WABP; WhatsApp BuurtPreventie Nederland en België; een online initiatief om burgers die zich inzetten of in willen zetten voor veiligheid in hun buurt middels WhatsApp bij elkaar te brengen en te ondersteunen.
Circa 17% van de Nederlanders maakt gebruik van een App ten behoeve van de veiligheid (onderzoek Algemeen Dagblad in 2016). Deze AppBuurtpreventie heeft sinds haar introductie in 2013 veelvuldig haar nut bewezen en wordt door vrijwel alle Gemeenten en Politie omarmd. Uniformiteit en een duidelijk overzicht ontbrak echter tot eind 2015 en daar heeft WABP verandering in gebracht.
Een burger die op zoek gaat naar een veiligheidsinitiatief in zijn buurt kan op de website WABP.nl een kaart van Nederland en België raadplegen, waar een groot aantal Buurtpreventieinitiatieven op staat vermeld, samen met contact/aanmeld-mogelijkheid. Tevens verstrekt WABP een stappenplan, richtlijnen (o.a. SAAR) en overige documentatie om de Buurtveiligheidsinitiatieven te ondersteunen.
Naast het ondersteunen van de initiatiefnemers (of beheerders zoals wij ze noemen) met documentatie, richtlijnen en advies, faciliteren we ook het zichtbaar maken van het burgerinitiatief voor de veiligheid middels borden en stickers met ons eigen WABP beeldmerk. Onderzoek aan de Universiteit van Tilburg uit 2015 heeft aangetoond dat deze zichtbaarheid duidelijk bijdraagt aan de veiligheid van een buurt.
Steeds meer gemeenten en politie verwijzen naar WABP, omdat zij middels de aanmeldingen beter zicht krijgen op welke initiatieven in hun regio actief zijn en hoe zij vanuit de gemeente contact kunnen opnemen en kunnen ondersteunen.
Sinds de start van WABP in juni 2015 hebben zich ruim 8.000 App-Buurtpreventie initiatieven aangemeld op de website. Uit een onderzoek in 2016 is gebleken dat onder de verschillende initiatieven gemiddeld 54 leden hangen (naar schatting in april 2017 zelfs gemiddeld 70 leden). In totaal is er dus sprake van ruim 600.000 leden die actief zijn op het vlak van buurtpreventie en die te benaderen zijn via WABP!
Gezien het karakter van het burgerinitiatief, zullen we vanuit WABP nooit kosten bij de initiatiefnemers voor de basis-activiteiten neerleggen. Deze beheerders zetten zich als vrijwilliger in en steken veel (vrije) tijd in het veilig maken van hun buurt.