Informatie pagina voor gemeenten

Samenwerkingsmogelijkheden voor gemeenten en Stichting WABP.

Stichting WABP biedt een dienst waardoor alle Buurtpreventie initiatieven in kaart worden gebracht. Dit is voor zowel deelnemers als belanghebbenden en de Gemeente, kosteloos.
Door het bundelen van alle buurtpreventie initiatieven op één Website, voorkomen we een wildgroei aan allerlei buurtpreventie overzichten met als gevolg een overlap van allerlei (Digitale) Buurtpreventie groepen.

WhatsApp Buurtpreventie

Welhaast iedereen heeft tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar smartphone geïnstalleerd staan, meer is ook niet nodig, geen vreemde zaken installeren of extra applicaties toevoegen.

Bij Stichting WABP is een Buurtpreventie groep geen losstaande lokale cel, de kracht van Buurtpreventie ligt namelijk in de samenwerking met aangrenzende buurten. Een crimineel zal zich niet aan de buurt, wijk of gemeentegrenzen houden, in tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des delict willen ontvluchten.
WhatsApp Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten al bewezen dat criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via de websites van Stichting WABP.
Stel er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventiegroepen die succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht bij Stichting WABP.
Ondanks dat WhatsApp Buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig. Stichting WABP kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs elkaar heen Appen of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium, een veelvoud aan AlarmApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.

WABP Zeeland

In 2018 zullen wij onszelf en Stichting WABP gaan vestigen in Zeeland.
Wij zouden graag, met enige ondersteuning van de gemeenten in Zeeland, ervoor willen zorgen dat er een zo volledig mogelijke dekking van WhatsApp Buurtpreventiegroepen ontstaat in de gehele provincie Zeeland.